Der er flere muligheder for afregning af arbejdet

 
Tilbud: Fast pris på et givent stykke arbejde, prisen bliver ikke ændret undervejs og gælder det der er nævnt i tilbuddet.

Overslag: Er ikke en fast pris, men et kvalificeret skøn over hvad arbejdet forventes at koste. Et overslag er ikke bindende. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du vil have arbejdet udført kan et overslag give dig en god fornemmelse af den prismæssige side af sagen. Der kan være tilfælde hvor det er svært at lave en fast pris især ved renoveringer af ældre bygninger, hvor der kan være tvivl om skjulte konstruktionstilstande. Får du et overslag har du dog krav på at vi giver dig besked hvis overslaget overskrides.

Time basis: Afregningen er baseret på forbrug af timer og materialer, kan bruges eksempelvis ved ekstra arbejde, og til meget små opgaver.
Timepriser: Tømrersvend 340kr. ekskl. moms

Timepris ex. moms