+45 2346 1303

Priser

TIMEPRIS
380 KR. EKSKL. MOMS

Der er flere muligheder for afregning af arbejdet

Fast pris på et givent stykke arbejde, prisen bliver ikke ændret undervejs og gælder det der er nævnt i tilbuddet.

Overslag
Er ikke en fast pris, men et kvalificeret skøn over hvad arbejdet forventes at koste. Et overslag er ikke bindende. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du vil have arbejdet udført kan et overslag give dig en god fornemmelse af den prismæssige side af sagen. Der kan være tilfælde hvor det er svært at lave en fast pris især ved renoveringer af ældre bygninger, hvor der kan være tvivl om skjulte konstruktionstilstande. Får du et overslag har du dog krav på at vi giver dig besked hvis overslaget overskrides.

Time basis
Afregningen er baseret på forbrug af timer og materialer, kan bruges eksempelvis ved ekstra arbejde, og til meget små opgaver. Timepriser: Tømrersvend 380 kr. ekskl. Moms

Høj Kvalitet og Professionelt Arbejde

Udfør altid tømrerarbejde af høj kvalitet og professionel standard for at sikre tilfredse kunder og styrke dit ry som pålidelig håndværker.

God Kommunikation og Klare Aftaler

Kommuniker åbent med kunderne: Forklar arbejdsgangen, overhold tidsrammer og vær transparent om omkostninger og projektændringer.

Overholdelse af Aftalte Tidsrammer:

Udfør altid tømrerarbejde af høj kvalitet og professionel standard for at sikre tilfredse kunder og styrke dit ry som pålidelig håndværker.

Efter-Salgs Service og Opfølgning:

Følg op efter projektet, tilbyd efter-salgsservice og løs eventuelle problemer for at vise engagement og bekymring for kundens tilfredshed.